ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีกีฬาพระยาพิชัยเกมส์

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีกีฬาพระยาพิชัยเกมส์

Continue Reading

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน ศิษย์เก่า กลุ่มชุมชน ร่วม พิธีรดน้ำดำหัว อาจารย์ และบุคลากรอาวุโส

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน ศิษย์เก่า กลุ่มชุมชน ร่วม พิธีรดน้ำดำหัว อาจารย์ และบุคลากรอาวุโส

Continue Reading

ENGLISH SUMMER CAMP ๒๐๑๑ มร.ลป. ประสบความสำเร็จเยาวชนทั่วไปลำปางปลื้มแถมอยากให้จัดต่อเนื่อง

ENGLISH SUMMER CAMP ๒๐๑๑ มร.ลป. ประสบความสำเร็จเยาวชนทั่วไปลำปางปลื้มแถมอยากให้จัดต่อเนื่อง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน

ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 501..(4ปี) รหัส 521..(2 ปีหลัง) ขอรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 501..(4ปี) รหัส 521..(2 ปีหลัง) ขอรับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางสรุปยอดผู้สมัครสอบเรียนต่อปี ๕๔ หลังหมดเขตรับสมัคร

ม.ราชภัฏลำปางสรุปยอดผู้สมัครสอบเรียนต่อปี ๕๔ หลังหมดเขตรับสมัคร

Continue Reading

กลุ่มฮ่วมใจ๋บ้านแม่ทะร่วมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผ่านกระบวนการวิจัยหลังทีมวิจัย มร.ลป. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนา

กลุ่มฮ่วมใจ๋บ้านแม่ทะร่วมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผ่านกระบวนการวิจัยหลังทีมวิจัย

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4

มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา 2553

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา 2553

Continue Reading