รอบรั้วมหาวิทยาลัย/นักศึกษา

สายตรงอธิการบดี

ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แบนเนอร์

งานบริการ


img

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์© 2022 LampangRajabhatUniversity. All Rights Reserved webmaster