รอบรั้วมหาวิทยาลัย/นักศึกษา

สายตรงอธิการบดี

แนะนำคณะ

ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

banner

อ่านเพิ่มเติม

LPRUNEWS

img
Image

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่าน>>
Image

ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

อ่าน>>
Image

ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

อ่าน>>
Image

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

อ่าน>>

© 2021 Lampang Rajabhat University. All Rights Reserved webmaster_lpru