ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


 • พ.ศ.2514

  นายโอฬาร โรจน์หิรัญ

  พุทธศักราช 2514- 2520

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
   พุทธศักราช 2514 - 2516
   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยครูลำปาง
   พุทธศักราช 2517 - 2518
   ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
   พุทธศักราช 2519 - 2520

   ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม
 • ดร.ธงชัย สมครุฑ

  พุทธศักราช 2520 - 2523

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
   พุทธศักราช 2520 - 2523
   ที่อยู่ปัจจุบัน
   31/24 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

   เบอร์โทรติดต่อ
   โทรมือถือ 081-9196459
   บ้านพัก 02-2793712
 • พ.ศ.2523

  ดร.สุวรรณ นาคพนม

  พุทธศักราช 2523 - 2529

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
   พุทธศักราช 2523 - 2529

   ที่อยู่ปัจจุบัน
   39/129 ซอยลาดพร้าว 23 เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษม กรุงเทพฯ 10900
   เบอร์โทรติดต่อ
   บ้าน 02-5122360
   โทร 081-1974941
 • นายสุขสันต์ สุขสมบูรณ์

  พุทธศักราช 2529 - 2533

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
   พุทธศักราช 2529 - 2533

   ปัจจุบัน
   ถึงแก่กรรม

 • พ.ศ.2533

  รศ.ไพฑูรย์ ธรรมแสง

  พุทธศักราช 2533 - 2537

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
   พุทธศักราช 2533 - 2537

   ที่อยู่ปัจจุบัน
   241 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
   เบอร์โทรติดต่อ
   โทรบ้าน 02-4571427
   โทรมือถือ 089-7958860
 • รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง

  พุทธศักราช 2537 - 2542

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
   พุทธศักราช 2537 - 2538
   ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏลำปาง
   พุทธศักราช 2538 - 2542
   ที่อยู่ปัจจุบัน
   88 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
   เบอร์โทรติดต่อ
   บ้านพัก 053-277970
   โทร 081-7967509
 • พ.ศ.2542

  ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ

  พุทธศักราช 2542 - 2553

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี สถาบันราชภัฏลำปาง
   พุทธศักราช 2542 - 2546
   พุทธศักราช 2546 - 2547
   ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   พุทธศักราช 2547 - 2551
   พุทธศักราช 2551 - 2553
   ที่อยู่ปัจจุบัน
   119 ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51000
   เบอร์โทรติดต่อ
   โทร 089-6357726
 • พ.ศ.2555

  ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ

  พุทธศักราช 2555 - 2558

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   พุทธศักราช 2547 - 2551
   พุทธศักราช 2551 - 2553
   พุทธศักราช 2555 - 2558
   ที่อยู่ปัจจุบัน
   119 ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51000
   เบอร์โทรติดต่อ
   โทร 089-6357726
 • พ.ศ.2558

  รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู

  พุทธศักราช 2558-2562

   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   พุทธศักราช 2558 - 2562
   ที่อยู่ปัจจุบัน
   119 ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51000
   เบอร์โทรติดต่อ
 • พ.ศ.2562
   ประวัติการทำงาน
   ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   พุทธศักราช 2562 - ปัจจุบัน
   ที่อยู่ปัจจุบัน
   119 ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51000
   เบอร์โทรติดต่อ