แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

 

แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2565 เป็นต้นไป

แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ นามสกุลไฟล์  Status
ตัวอย่างบันทึกข้อความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 17/10/2565 .doc download 
1. แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 11/02/2563 .doc download
2. แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 11/02/2563 .doc download
3. ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 31/08/2563 .pdf download
4.ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19/08/2564 .doc download
  • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
19/08/2564 .pdf download
5.ตัวอย่างบันทึกและตารางชี้แจง  19/08/2564 .doc download
  • ตัวอย่างบันทึกและตารางชี้แจง
19/08/2564 .pdf download
6.รายงานการประชุมรองรับการเปลี่ยนแปลง 19/08/2564 .doc download
  • รายงานการประชุมรองรับการเปลี่ยนแปลง
19/08/2564 .pdf download

แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2564

แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ นามสกุลไฟล์  Status
1. แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 11/02/2563 .doc download
2. แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 11/02/2563 .doc download
3. ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 31/08/2563 .pdf download
4. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์คอม 31/08/2563 .pdf download
5. ตัวอย่างบันทึกและตารางชี้แจง 13/01/2563 .doc download
6. รายงานการประชุมรองรับการเปลี่ยนแปลง 13/01/2563 .doc download
ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ