ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โทร 054-237399 Fax. (054) 2373389

สำนักงานอธิการบดี งานธุรการ

โทร 054-237399 ต่อ 5119-5122 Fax. (054) 2373389

ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

E-mail

webmaster@lpru.ac.th

sarabun@lpru.ac.th