ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ลป. ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การรับสมัคร
  • ผู้สนใจสามารถขอยื่นใบสมัครที่สำนักงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
การคัดเลือก
  • สอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดคุณสมบัติ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร

GD Star Rating
loading...
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ลป. ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา, 8.5 out of 10 based on 2 ratings