นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)”

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)”

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Singha Photo Academy by Aor Action 2017 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Singha Photo Academy by Aor Action 2017 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

Read more

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ในงาน Management Fair ครั้งที่ 10

Read more

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์…บนวิถีแห่งความพอเพียง”ชิงเงินรางวัล

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์…บนวิถีแห่งความพอเพียง”ชิงเงินรางวัล

Read more