มร.ลป.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการคว้าเหรียญทองและเงิน ในงาร KIDE และ JDIE

มร.ลป.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการคว้าเหรียญทองและเงิน ในการ KIDE และ JDIE

Read more

เทปบันทึก การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ,สำนักศิลปะและวัฒนธรรม,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทปบันทึก การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ,ศิลปะและวัฒนธรรม,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (1 เมษายน 2560)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (1 เมษายน 2560)

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์” ครั้งที่ 7 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 7 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

Read more