ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

…………………………………

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๗ อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น  

     บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

GD Star Rating
loading...
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1/64, 9.0 out of 10 based on 1 rating

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ