ประกวดราคาพฤศจิกายน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 386 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการขายทอดตลาดรายการพัสดุเสื่อมสภาพ ไม่สามารถนำไปใช้งานในราชการได้อีกต่อไป จำนวน ๓๘๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยมีราคากลางเริ่มต้นทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

       กำหนดขายทอดตลาดใน วันจันทร์ ที่  25 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีกำหนดการ ดังนี้

                   เวลา 09.00 – 09.45 น.         ดูสภาพรายการพัสดุ ณ อาคารพัสดุกลาง

                   เวลา 09.00 – 10.00 น.         ลงทะเบียน

                   เวลา 10.00 น.                       เริ่มการประมูล

                   ผู้ประสงค์จะสู้ราคา แต่ไม่ได้ตรวจสอบรายการพัสดุที่จะจำหน่าย ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของรายการพัสดุ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการพัสดุจำหน่าย (มีหมายเลขกำกับ)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการพัสดุจำหน่าย (มีหมายเลขกำกับ)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการพัสดุที่จำหน่าย เพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...