ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว

Post-lpru-58-2-251158

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ทางศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง) ได้จัดกิจกรรมบุคลากรจิตอาสา เพื่อนำเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ มอบอุปกรณ์กีฬา และมีกิจกรรมกับนักเรียน ร่วมกันพัฒนาห้องสมุด และซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

          สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน สามารถนำมามอบได้ที่ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ