ศูนย์ภาษา มร.ลป. จัดการอบรมและสอบภาษาอักกฤษ สำหรับนักศึกษา

Post-lpru-58-301158
ด้วยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดอบรมและสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับคณะอื่นๆจะดไเนินการในช่วงเวาลาภาคเรียนที่ 2

ตารางการจัดการสอบ
คลิกเพื่อดู

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ศูนย์ภาษา มร.ลป. จัดการอบรมและสอบภาษาอักกฤษ สำหรับนักศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ