ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน


เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน ตามรายการ ดังนี้

  • ชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน จำนวน ๑ ชุด

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(16-59)-241158.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(16-59)-241158-1.pdf

งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(16-59)-241158-2.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ