Month: สิงหาคม 2021

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์

ร่าง ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก ๖ ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๖ แรงม้า (ดีเซล)

ร่าง ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก ๖ ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๖ แรงม้า (ดีเซล)

ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์

ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563