คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมงาน “วันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมงาน “วันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒”

Continue Reading

มร.ลป แจ้งปรับปรุงคุณภาพของโทรศัพท์สายใยแก้วนำแสง จากบริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน)

มร.ลป แจ้งปรับปรุงคุณภาพของโทรศัพท์สายใยแก้วนำแสง จากบริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน)

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษามร.ลป. สรุปการดำเนินโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค

กองพัฒนานักศึกษามร.ลป. สรุปการดำเนินโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน 1-2 ก.ย.55

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน

Continue Reading

กพน.มร.ลป.จัดโครงการทักษะชีวิต ๓ “ราชภัฏสามสอ” บ่ายวันพุธที่ ๒๙ ส.ค.นี้

กพน.มร.ลป.จัดโครงการทักษะชีวิต ๓ “ราชภัฏสามสอ” บ่ายวันพุธที่ ๒๙ ส.ค.นี้

Continue Reading

สำนักงานประกันสังคมลำปาง แจ้งให้ผู้ประกันตนของมร.ลปทุกคน เข้ารับฟังการบริการออกหน่วยของสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง แจ้งให้ ผู้ประกันตนของมร.ลปทุกคน เข้ารับฟังการบริการออกหน่วยของสำนักงานประกันสังคม

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งกำหนดการพิธีตานก๋วยสลาก ประจำปี ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งกำหนดการพิธีตานก๋วยสลาก ประจำปี ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

Continue Reading

จังหวัดลำปางเตรียมจัดงาน รัฐบาลพบประชาชน วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555

จังหวัดลำปางเตรียมเตรียมจัดงาน รัฐบาลพบประชาชน วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555

Continue Reading

งานประกันคุณภาพการศึกษา มร.ลป แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554

งานประกันคุณภาพการศึกษา มร.ลป แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554

Continue Reading

คณะวิทยาศาตร์ มร.ลป สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ

คณะวิทยาศาตร์ มร.ลป สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ

Continue Reading

ครุศาสตร์ มร.ลป เชิญร่วมแข่งขันการประกวดทักษะทางวิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์ มร.ลป เชิญร่วมแข่งขันการประกวดทักษะทางวิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

Continue Reading

นักศึกษา ภาค กศ.บป. ม.ราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๕

นักศึกษา ภาค กศ.บป. ม.ราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๕

Continue Reading

ขอเชิญร่วมโหวตให้ผู้เข้าประกวด Neat project 3 วันที่ 22 ส.ค.นี้ (ตัดสินรอบสุดท้าย) ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและชม

ขอเชิญร่วมโหวตให้ผู้เข้าประกวด Neat project 3 วันที่ 22 ส.ค.นี้ (ตัดสินรอบสุดท้าย) ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและชม

Continue Reading

20 สิงหาคม 2555 มร.ลปขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

20 สิงหาคม 2555 มร.ลปขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

Continue Reading