มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้าอันดับที่ 12 ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563

   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผลคะแนน 92.39 เป็นอันดับที่ 12 จาก 83 สถาบันทั่วประเทศ

ผลประเมินITA2563

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ