ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. คว้ารางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 🥇

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป.เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงาน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ผลปรากฎว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. คว้ารางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ในโอากสนี้ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนเป็นกำลังใจ และร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกชมรมในครั้งนี้ เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100