สมัครงาน63

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1/2563 จำนวน 1 อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

…………………………………

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้นบัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...