มิถุนายน63

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

 


facebook : https://www.facebook.com/dsd.lpru/

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...