‼️‼️เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2563 ‼️‼️

☑️☑️รับจำนวน 100 ท่าน

🔻🔻🔻ลงทะเบียน🔻🔻🔻
https://bit.ly/2XKRIQq

เข้ารับการอบรมวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ….
รับครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100