คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน วทน. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ข้อมูลคลินิกฯบนแฟนเพจของ
Facebook : https://bit.ly/2YEkmTN

แบบฟอร์มขอรับบริการคลินิกฯ
https://forms.gle/KrhykScbWTJ9TtRP8

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100