(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดโครงการงานก่อสร้าง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบโครงการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.6
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แบบ BOQ OK 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ