โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2562

    โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเลือกวันที่สอบได้ที่เว็บไซต์ www.lc.lpru.ac.th และขอให้นักศึกษาเข้ารับการสอบตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2562, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ