สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

       สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร “การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และประเด็นด้านสินทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สนใจสามารถสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000.- บาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านละ 800.- บาท และผู้ทำบัญชีท่านละ 500.- บาท

 

สมัครและชำระค่าลงทะเบียน
ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
083 – 8640787

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ