สมัครงาน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 95 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน ๙๕ อัตรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

———————————

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน ๙๕ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน ๙๕ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (ภาคผนวก ก)

๒. ตำแหน่งคนสวน (ภาคผนวก ข)

๓. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ภาคผนวก ค)

      ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านสอบคัดเลือกตามที่ระบุในประกาศผลการสอบคัดเลือก มารายงานตัววันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมนำเอกสารประกอบการทำบันทึกข้อตกลงการจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คลิกเพื่อดูรายชื่อ

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 95 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563, 10.0 out of 10 based on 1 rating