สมัครงาน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
———————————

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร
    พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๙๐ บาท จำนวน ๔ อัตรา
  • การรับสมัคร

        ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

      การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประกาศ  รับสมัครงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙  ต่อ ๓๘๒๖ หรือทางเว็บไซต์  www.lpru.ac.th

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา, 10.0 out of 10 based on 1 rating