มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559.news

  • กองบริการการศึกษา
  • May 10, 2016

ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 59 .news

  • สำนักงาน ก.พ.
  • March 7, 2016

สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี) สายวิชาการ ๓๕ อัตรา.news

  • งานกิจการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
  • Mar 26, 2016

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ม.ราชภัฏลำปาง สอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ แรงม้า แบบยกดัมพ์ได้.news

  • งานพัสดุ สนักงานอธิการบดี
  • Mar 19, 2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ แรงม้า แบบยกดัมพ์ได้ ตามรายการ-

ประมวลภาพกิจกรรม

Sitemap

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

E-LEARNING LPRU

บริการมหาวิทยาลัย