ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายม.ราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๙(ภาคค่ำ)

พฤษภาคม59

news-110559

      มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เชิญชวนนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดบรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ภาคหนึ่งสมัยที่ ๖๙ (ภาคค่ำ)ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม–วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๕๙โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๕๐ น. วันเสาร์เวลา๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๐๔๒๕ โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ๑, ๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภากำหนด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร๐๕๔ ๒๓๗ ๓๙๙ ต่อ ๔๐๐๗ หรือ
มือถือหมายเลข๐๘๑ ๙๕๐ ๒๓๔๐ และ
สมัครด้วยตนเองที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ๔ ชั้น ๒ (ห้องสมุด)
ได้ในวันและเวลาทำการ

ใบสมัคร
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ตารางสอน
คลิกเพื่ออ่าน

ปฏิทินการศึกษา
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายม.ราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๙(ภาคค่ำ), 10.0 out of 10 based on 1 rating