สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิฐร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิฐร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าลำปาง (11 มี.ค.61)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าลำปาง (11 มี.ค.61)

Read more

ขอเชิญชวนเด็กเยาวชน ที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น”

ขอเชิญชวนเด็กเยาวชน ที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น”

Read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 8

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 8

Read more

มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติ สัญจร 2560 ” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติ สัญจร 2560 ” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

Read more