ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯมร.ลป. แจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯมร.ลป. แจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งเกินระยะเวลาที่กำหนนด

Continue Reading

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา”

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา”

Continue Reading

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. นำบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา”ทำดีเพื่อพ่อ”มอบสิ่งของจากผู้ที่บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. นำบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา”ทำดีเพื่อพ่อ”มอบสิ่งของจากผู้ที่บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มร.ลป

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มร.ลป

Continue Reading

มร.ลป ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณบดี ๕ คณะ

มร.ลป ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณบดี ๕ คณะ

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติ สัญจร 2560 ” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติ สัญจร 2560 ” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งประกาศเรื่อง วันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งประกาศเรื่อง วันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙

Continue Reading

มร.ลป.ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวราชภัฏทั่วประเทศ

มร.ลป.ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวราชภัฏทั่วประเทศ

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้มารับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้มารับหลักฐานการศึกษา

Continue Reading