news_lpru-230664

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศ เรื่องการรับเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายประกอบชุดนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564, 7.7 out of 10 based on 3 ratings

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100