ประกาศการจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  การจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

………………………………………………………

 

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๖ เดือน ๑๖ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และประกาศผลวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศการจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ