ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็น จิตอาสาพระราชทานและขอรับพระราชทานหมวกและผ้าผูกคอพระราชทาน

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็น จิตอาสาพระราชทานและขอรับพระราชทานหมวกและผ้าผูกคอพระราชทาน

ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มีนาคม 2563

สามารถสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
http://www.snk.lpru.ac.th/activity/

———————————————–

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็น จิตอาสาพระราชทานและขอรับพระราชทานหมวกและผ้าผูกคอพระราชทาน, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ