ประกวดราคาพฤศจิกายน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 386 รายการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
จำนวน 386 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีประมูลวาจา

 

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ไม่สามารถนำไปใช้งานในราชการได้อีกต่อไป จำนวน 386 รายการ (ขายรวม) ราคากลาง 85,000.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีจำนวน 30 ราย นั้น

        บัดนี้ การดำเนินการขายทอดตลาดฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ   ผู้ชนะการประมูล ดังต่อไปนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...