คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรณะการจัดการการสอน”

พฤษภาคม59

news-270559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน”
http://www.edulpru.com/eu/measurement/

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรณะการจัดการการสอน", 10.0 out of 10 based on 2 ratings