ชมรมถนนปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลผลงานการแสดง (RSC Show)

    ชมรมถนนปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลผลงานการแสดง (RSC Show) เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ดีเด่น อันดับที่ ๓ ระดับประเทศ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยชมรมถนนปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานสัมมนา พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ ๓ รอบชิงชนะเลิศ : RVP-RSC The Power for Decade of Action for Road Safety III Final Division จัดโดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ     […]

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเข้าร่วมประชุม 17 ธ.ค.57

มร.ลป.ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเข้าร่วมประชุม 17 ธ.ค.57

Continue Reading

สาขานิติศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญรับฟังคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่67 (ภาคค่ำ) 24 พ.ย.-14 มี.ค. 58

สาขานิติศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญรับฟังคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่67 (ภาคค่ำ)

Continue Reading

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งผลผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจำปี ๒๕๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งผลผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจำปี ๒๕๕๘

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการภาคเหนือ 2557 “รวมพลังองค์กร เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการภาคเหนือ 2557 “รวมพลังองค์กร เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน”

Continue Reading

มร.ลป.จัดโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย 57

มร.ลป.จัดโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย 57

Continue Reading

กองบริการการศึกษา มร.ลป.แจ้งตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กองบริการการศึกษา มร.ลป.แจ้งตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Continue Reading

มร.ลป แจ้งกำหนดการจัดพิธีสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

มร.ลป แจ้งกำหนดการจัดพิธีสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

Continue Reading

นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ลป.คว้ารางวัลอันดับ 1และ 2 จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบแดนซ์เซอร์

นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ลป.คว้ารางวัลอันดับ 1และ 2 จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบแดนซ์เซอร์

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.จับมือ คณะภาษาต่างประเทศ ม.เหวินซาน

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง จับมือ คณะภาษาต่างประเทศ ม.เหวินซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาจีนร่วมกัน        เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Mr.Zhang Xiaojing รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเหวินซาน (Wenshan University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ (ชั้น 10) อาคารโอฬารโรจนหิรัญ โดยการนี้มีคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างคับคั่ง     อาจารย์นิตยา มูลปินใจ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า หลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าว ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ผลการเจรจา ปรากฏว่า ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเหวินซานซึ่งประกอบด้วย Mr.Zhang Xiaojing รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, […]

Continue Reading

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ LPRU สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2557-58

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ LPRU สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2557-58

Continue Reading

งานการเจ้าหน้าที่ มร.ลป.แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม

งานการเจ้าหน้าที่ มร.ลป.แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มลีลาวดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มลีลาวดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

Continue Reading