สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูลำปาง จำกัด แจ้ง(สสอค.)เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูลำปาง จำกัด แจ้ง(สสอค.)เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 พ.ย.57 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.แจ้งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 พ.ย.57 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมงานรับมอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 4 พ.ย.57

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานรับมอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 4 พ.ย.57

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘

มร.ลป.ประกาศการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘

Continue Reading

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมชม Fan Pages แสดงแนวคิดและผลงานของนักศึกษาในการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมชม Fan Pages แสดงแนวคิดและผลงานของนักศึกษาในการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน

Continue Reading

สถาบันภาษา มร.ลป.เปิดรับสมัคร หลักสูตรเสริมทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถาบันภาษา มร.ลป.เปิดรับสมัครหลักสูตรเสริมทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ)จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการอาศรมวิทย ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 ธ.ค.57

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ)จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการอาศรมวิทย ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 ธ.ค.57

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งการจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖

มร.ลป.แจ้งการจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม ราชภัฏลำปางไบค์ ครั้งที่ ๑ “LPRU Bike Rally…Ride for Life” 2 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม ราชภัฏลำปางไบค์ ครั้งที่ ๑ “LPRU Bike Rally…Ride for Life” 2 พ.ย. 57

Continue Reading

งานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ม.ราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อ

งานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ม.ราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อ

Continue Reading

มร.ลป.ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและการปล่อยปลาประจำสัปดาห์

มร.ลป.ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและการปล่อยปลาประจำสัปดาห์

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอให้นักศึกษา ภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557( หลักสูตร 4 ปี ที่จบ 3ปีครึ่ง ทุกสาขาวิชา ) ทุกคน เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอให้นักศึกษา ภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557( หลักสูตร 4 ปี ที่จบ 3ปีครึ่ง ทุกสาขาวิชา ) ทุกคน เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ

Continue Reading

หอสมุดกลาง มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษา-อาจารย์ ทดลองอ่าน e-Magazine เครืออมรินทร์

      ด้วยบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัทผู้จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในเครืออมรินทร์ฯ และนำนักพิมพ์นั้นนำกว่า 200 สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ผู้ดำเนินธุรกิจร้านหนังสือในชื่อ “ร้านนายอินทร์” และร้านหนังสือดิจิตอลในชื่อ “NaiinPann” (นายอินทร์ปัณณ์) เชิญชวนห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “สัมผัสการอ่านเรียนรู้ 12 ประสบการณ์สารบันเทิงจาก e-Magazine เครืออมรินทร์         โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานที่มีความสนใจทดลองเทคโนโลยีการอ่าน e-Magazines ของเครืออมรินทร์ ซึ่งเปิดใช้งานระบบ “e-Library shelf” เพื่อให้สมาชิกในหน่วยงาน ได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีการอ่านนิตสารในแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผสมผสานเนื้อหาและสื่อมัลติมีเดียเข้าด้วยกัน เป็นความบันเทิงที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหา ภาพและแสงที่รวดเร็ว ฉับไว อ่านได้ทุกที่ทุดเวลา สอดรับกับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ของนักอ่านรุ่นใหม่ได้อย่างมีรสนิยมซึ่งบริษัทฯ เสนอ e-Magazines 12 หัวเรื่อง (12 เล่ม) ของสำนักพิมพ์เครืออมรินทร์ได้แก่ แพรว, บ้านและสวน, สุดสัปดาห์, ชีวจิต, Room, […]

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ“ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1”และขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัย

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ“ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1” “บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง *********************************************************  หลักการและเหตุผล     นับตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน พศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินงานครบรอบ 43 ปี โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 10 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ รับใช้ชุมชนและท้องถิ่นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้คณาจารย์ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน อีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่างๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลธุรกิจศูนย์พัฒนาเด็กเยาวชนล้านนา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พลังงานทดแทน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์ภูมิสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมงานด้านการวิจัย การพัฒนาและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง     ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน […]

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๗

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๗

Continue Reading