มร.ลป.แจ้งกำหนดการงาน มุทิตา “อำลากาสะลอง” ๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

มร.ลป.แจ้งกำหนดการงาน มุทิตา “อำลากาสะลอง” ๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในพุธ ที่ 3 กันยายน 2557

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในพุธ ที่ 3 กันยายน 2557

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งกำหนดการงานข่วงวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ และ งานมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งกำหนดการงานข่วงวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ และ งานมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม กีฬาน้องใหม่และกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 10 ก.ย 57

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม กีฬาน้องใหม่และกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 10 ก.ย 57

Continue Reading

คณะมนุษย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา 24 ส.ค 57

คณะมนุษย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา 24 ส.ค 57

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รับชั่น”ในวันที่ 6 กันยายน 2557

มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รับชั่น”ในวันที่ 6 กันยายน 2557

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ ๑๕ โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ ๑๕ โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนวิจัยสำหรับระดับหลังปริญญาโทและเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนวิจัยสำหรับระดับหลังปริญญาโทและเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “ก้มกราบวันทา บูชาพระคุณครู”วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

มร.ลป.แจ้งพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “ก้มกราบวันทา บูชาพระคุณครู”วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Continue Reading

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป. ประกาศการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป. ประกาศการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย….ห่วงใครให้ใส่หมวก”

มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย….ห่วงใครให้ใส่หมวก”

Continue Reading

มร.ลป.ร่วมรณรงค์การสวมหมวกกันนิรภัยเมื่อขับขี่จักยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

มร.ลป.ร่วมรณรงค์การสวมหมวกกันนิรภัยเมื่อขับขี่จักยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

Continue Reading

กองบริการการศึกษา มร.ลป. ประกาศตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/57

กองบริการการศึกษา มร.ลป. ประกาศตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/57

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” 27 ส.ค.57

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” 27 ส.ค.57

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ขอเชิญร่วมทำบุญสืบชะตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ขอเชิญร่วมทำบุญสืบชะตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Continue Reading