กพน.ม.ราชภัฏลำปางขอเชิญ นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ชุดใหม่

กพน.ม.ราชภัฏลำปางขอเชิญ นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ชุดใหม่

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย

Continue Reading

หอสมุดกลางมร.ลป.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานห้องสมุด “ห้องสมุดยุคใหม่กับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

หอสมุดกลางมร.ลป.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานห้องสมุด “ห้องสมุดยุคใหม่กับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม่แห่งชาติ

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมทางวิชาการ “ราชภัฏลำปางสู่ประชาคมอาเซียน”

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมทางวิชาการ “ราชภัฏลำปางสู่ประชาคมอาเซียน”

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู”นพน้อมวันทา บูชาคุณครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.นี้

กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู”นพน้อมวันทา บูชาคุณครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.นี้

Continue Reading

มร.ลป เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องานว่า“สหกิจศึกษาไทย:กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส”

มร.ลป เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง รับอาจารย์อาสาสมัครจากปักกิ่ง ประจำปีการศึกษา 2556

มรภ.ลำปาง รับอาจารย์อาสาสมัครจากปักกิ่ง ประจำปีการศึกษา 2556

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๒

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๒

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด 30 มิถุนายน 56

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด 30 มิถุนายน 56

Continue Reading

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงพื้นที่เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เพื่องานวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงพื้นที่เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เพื่องานวิจัยและบริการวิชาการ

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปางเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรจำนวน 4 หลักสูตร

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปางเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรจำนวน 4 หลักสูตร

Continue Reading

กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการ กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการ กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

Continue Reading

คณะมนุษย์ฯจัดพิธีปฐมนิเทศนศ.ใหม่และพิธีประดับช่อลีลาวดีแก่นศ.เกียรติยศ

คณะมนุษย์ฯจัดพิธีปฐมนิเทศนศ.ใหม่และพิธีประดับช่อลีลาวดีแก่นศ.เกียรติยศ

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมร.ลป ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมร.ลป ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Continue Reading