โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลปเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลปเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

Continue Reading

นักศึกษา มร.ลป สร้างชื่อได้ 2 เหรียญทอง กีฬายิงปืน Thailand Open Shooting Championships Rifle & Pistol 2012

นักศึกษา มร.ลป สร้างชื่อได้ 2 เหรียญทอง กีฬายิงปืน Thailand Open Shooting Championships Rifle & Pistol 2012

Continue Reading

กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 55 รุ่นที่ 2

มร.ลป ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 55 รุ่นที่ 2

Continue Reading

มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “วันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1” 13-14 ธันวาคม 55

มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “วันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1” 13-14 ธันวาคม 55

Continue Reading

ผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ปี 55

ผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ปี 55

Continue Reading

การ์ตูนจี๊ดใจ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่งจากการประกวด MV ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธ์

การ์ตูนจี๊ดใจ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่งจากการประกวด MV ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธ์

Continue Reading

ขอเชิญร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตอะคูสติก An Evening of American Classical Music โดย Trio Chicago & Friends (TC&F)

ขอเชิญร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตอะคูสติก An Evening of American Classical Music โดย Trio Chicago & Friends (TC&F)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬา”ศรีเพชรเกมส์” ระหว่าง 19-23 พ.ย.55 ณ มร.เพชรบูรณ์

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 25 จัดประชุมผู้แทน 8 สถาบัน

Continue Reading

กพน.แจ้งสกอ.ให้ทุนสนับสนุนโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นักศึกษา มร.ลป.ที่สนใจสมัครขอรับทุน

กพน.แจ้งสกอ.ให้ทุนสนับสนุนโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นักศึกษา มร.ลป.ที่สนใจสมัครขอรับทุน

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป จัดการงานประชุมวิชาการ “รู้จีน รู้ไทย” ๓ ต.ค ๕๕ ที่ผ่านมา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป จัดการงานประชุมวิชาการ “รู้จีน รู้ไทย” ๓ ต.ค ๕๕ ที่ผ่านมา

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคกศ.บป ภาคเรียนที่1/55

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคกศ.บป

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มร.ลป แจ้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖ เปิดรับสมัครแล้ว

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มร.ลป แจ้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖ เปิดรับสมัครแล้ว

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มร.ลป ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

Continue Reading

นายกสมาคมศิษย์เก่า มร.ลป.มอบเงินห้าพันบาทเป็นทุนการศึกษา นศ.มร.ลป.

นายกสมาคมศิษย์เก่า มร.ลป.มอบเงินห้าพันบาทเป็นทุนการศึกษา นศ.มร.ลป.

Continue Reading