มร.ลป.ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ (๕ ชั้น) จำนวน ๑ งาน

มร.ลป.ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ (๕ ชั้น) จำนวน ๑ งาน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 49 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 49 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไก 5 รายการ จำนวน 1 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไก 5 รายการ จำนวน 1 ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาเครือข่ายไร้สายสู่แหล่งบริการการเรียนรู้ของชุมชน (Internet of Things)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาเครือข่ายไร้สายสู่แหล่งบริการการเรียนรู้ของชุมชน (Internet of Things)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ (๕ ชั้น) จำนวน ๑ งาน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ (๕ ชั้น) จำนวน ๑ งาน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้านวิชาชีพของชุมชน จำนวน 1 งาน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้านวิชาชีพของชุมชน จำนวน 1 งาน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Continue Reading