ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศจัดซื้อระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงินการบัญชี ระบบ 3 มิติ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศจัดซื้อระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงินการบัญชี ระบบ 3 มิติ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Continue Reading