รอบรั้วมหาวิทยาลัย/นักศึกษา

สายตรงอธิการบดี

ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แบนเนอร์

งานบริการ


img

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 12กรกฏาคม 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์© 2022 LampangRajabhatUniversity. All Rights Reserved webmaster