ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563(เพิ่มเติม) สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Searchable191063

ระบบรับสมัคร
http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ