งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 รับเอกสารทางการศึกษา

สิงหาคม63

 

    งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 รับเอกสารทางการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ณงานทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี


Graduate_3-63180863

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...