ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

—————————–

                                                                              

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตราเงินเดือนๆ ละ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดภาคผนวก)

     ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนำใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกและบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบคัดเลือก และหากผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรายใดขาดเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในหมายเหตุ ให้นำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบคัดเลือกด้วย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ