การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย62

มรภ.ลป ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

1.ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน

2.ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร หลักฐานการสมัคร

3.ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

4.ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

5.ใบสมัคร

 

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.council.lpru.ac.th/2017/main.php

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...