ประกวดราคามิถุนายน62

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.ย.61)

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2561

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...