สมัครงาน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

—————

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

       บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว        จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...