สมัครงาน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
…………………………………

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒, 10.0 out of 10 based on 1 rating